Prislista för privatpersoner

SERVICEPRISLISTA PRIVATPERSONER
från 1.6.2021
Åtgärd Pris inkl moms
Uppläggningsavgift (Avbetalning) 250,00 €
Uppläggningsavgift (Leasing) 250,00 €
Dagshyra (Leasing) 1/30-del av månadshyran per dag
   
Handläggningsavgift (Leasing) 9,00 €
Handläggningsavgift (Avbetalning) 12,00 €
   
Amorteringsuppskov 12,00 euro per rat
Ändring betalningsplan 100,00 €
Transport av avtal 100,00 €
Byte av försäkringsbolag 50,00 €
Intyg att föra fordonet utomlands 50,00 €
   
Förtida lösen avtal avbetalning 
(totalkostnad inkl.reg.handlingar)
Enligt Konsumentskyddslag 38/1978 
1 % >10.000 €; Kostnadsfritt <10.000 €
   
Förtida lösen avtal leasing enligt avtalsvillkor
   
Påminnelseavgift (från andra påminnelsen) 10,00 €
Förseningsränta (från förfallodagen) Enligt Räntelag 633/1982 12 §
   
Återtagande av objekt p.g.a. hyres- /låntagarens avtalsbrott Ersättning för kostnader av återtagandet enligt Konsumentskyddslag 38/1978
   
Övrigt extraordinärt arbete 120,00 €/timme

 

 

 

Köpmansgatan 12, 22100 Mariehamn - Tel. 018 27610 - info@finans.ax