Prislista för företag

SERVICEPRISLISTA FÖRETAG
från 1.6.2021
Åtgärd Pris exkl moms
Uppläggningsavgift (Avbetalning) 250,00 € (ej moms)
Uppläggningsavgift (Leasing) 250,00 €
Dagshyra (Leasing) 1/30-del av månadshyran per dag
   
Handläggningsavgift (Leasing) 9,00 €
Handläggningsavgift (Avbetalning) 12,00 € (ej moms)
   
Amorteringsuppskov 12,00 euro per rat
Ändring betalningsplan 100,00 €
Transport av avtal 100,00 €
Byte av försäkringsbolag 50,00 €
Intyg att föra fordonet utomlands 100,00 €
   

Förtida lösen avtal avbetalning
(totalkostnad inkl.reg.handlingar)

1% på kreditbeloppet, min 150,00 €
Förtida lösen avtal leasing Återstående hyror + restvärde 
diskonterat till ränta 2,00 %
   
Påminnelseavgift (från andra påminnelsen) 10,00 € (ej moms)
Förseningsränta (från förfallodagen) Enligt Räntelag 633/1982 12 §
   
Återtagande av objekt p.g.a.hyres-/ låntagarens avtalsbrott 3 % av total kundfordran, 
min 1.000,00 €

Total fordran är summan av utestående krediter, obetalda fakturor och innestående räntor/avgifter

 
   
Övrigt extraordinärt arbete 120,00 €/timme

Köpmansgatan 12, 22100 Mariehamn - Tel. 018 27610 - info@finans.ax