Förnya din utrustning i företaget

AX FINANS kan finansiera större investeringar som ditt företag behöver som fordon, maskiner eller produktionsutrustning. Finansieringsobjekten behöver räknas som "lösöre".

Fördelarna är flera. Fordonen/utrustningen står i regel för säkerheten och därför har du kvar kreditutrymme för andra investeringar. Dessutom är månadskostnaden fast. Det betyder att du alltid vet vad du har att räkna med. 

Vi erbjuder finansiering som (finasiell) LEASING eller INVESTERINGSFINANSIERING.
Ett positivt kreditbeslut förutsätter att företaget sköter sina betalningar samt att verksamheten har möjlighet att betala månadsraterna under perioden.

Klicka här för att be oss räkna på finansiering

LEASING (FINANSIELL)

För att bedriva en lönsam verksamhet måste ett företag ha moderna och ändamålsenliga maskiner, fordon och teknisk utrustning som man kan lita på.

Leasing ger företaget utrymme och flexibilitet att skaffa den utrustning som behövs. Företaget hyr objekten av AX Finans till en fast månadskostnad. TRYGGT och FÖRUTSÄGBART.

Det finns andra fördelar:

 • Utrustningen fungerar i regel som säkerhet. Det kreditutrymme ditt företag har kan därmed användas för andra investeringar som produktutveckling och marknadsföring.
 • Leasingtiden anpassas efter den tid som ditt företag använder utrustningen, vanligtvis 3-5 år.
 • Med högre första hyra, minskar månadsraterna under resten av perioden. 
 • Ditt företag frigör kapital och får ett bättre kassaflöde.
 • Leasing är flexibelt. Företaget kan byta eller komplettera utrustningen under avtalstiden.
 • Leasingavgiften är avdragsgill i beskattningen och bokförs som en rörelsekostnad. Budgeteringen är enkel och överblicken god.
 • Nivån på leasingavgiften kan variera under året. Det är speciellt bra för företag som har stora säsongsvariationer i sitt kassaflöde.
 • Med olika serviceavtal får du ett all-inclusive hyresavtal som täcker de flesta situationer som kan uppstå.

 

LEASINGPARLÖR

Dagshyra. Leasingkontrakt debiteras månadsvis i förskott, efter att leasingobjektet har levererats. Om objektet levereras före den första i leasingperiodens början, debiteras dagshyra för de dagar som föregår den första månaden. Dagshyran är 1/30 av leasinghyran per dag.
Exempelvis: Leasingperioden börjar 1 september med leasinghyra på 500 euro. Objektet levereras 20 augusti. Då debiteras dagshyra om 166,67 euro (10 dagar x 500 euro/30 dagar) för augusti.

Hyresgivare. AX Finans står som hyresgivare i avtalet.

Hyrestagare. Den som leasar objektet via AX Finans.

Köparens anvisningsklausul. I finansiella leasingavtal har köparen en skyldighet att anvisa en köpare till objektet efter leasingperioden till restvärdet. Man kan då köpa objektet till företaget eller välja att sälja det på marknaden (anvisa en extern köpare). 

Leasinghyra. Är den regelbundna månadskostnad som du betalar för finansieringen under leasingperioden.

Leasingobjekt. Den "vara" man hyr genom leasingavtalet. Kan vara ett fordon, en maskin eller annan form av produktionsutrustning.

Restvärde. Är det beräknade värdet på objektet efter leasingperiodens slut. 

Äganderätt. I ett leasingavtal är AX Finans Ab ägare till objektet, medan hyrestagaren är innehavare.

INVESTERINGSFINANSIERING

Formen passar för företag som vill äga sina fordon, maskiner och produktionsutrustning. I regel fungerar objekten, som kan vara både nya och begagnade, som säkerhet för krediten. Därmed kan företaget använda övriga säkerheter för andra investeringar.

 • Andelen som finansieras uppgår i regel till 70-80 procent av det totala värdet.
 • Företaget kan göra avskrivningar på samma sätt som om utrustningen köpts.
 • Tiden för finansieringen är i regel 2-6 år.
 • Räntor och avskrivningar är avdragbara i beskattningen.
 • Momsen är avdragbar på samma sätt som vid ett köp.
 • Eventuellt bytesobjekt kan användas som säkerhet.
 • Finansieringsformen fungerar även om man köper objekt från utlandet.

 

 

AX Finans är ett åländskt bolag som bygger verksamheten på förtroende.

AX Finans Ab är ett lokalt bolag som månar om sina kunder. Vårt avtal med dig bygger på ömsesidigt förtroende.

 • Förtroende att AX Finans ger dig pålitlig, flexibel och trygg finansiering
 • Förtroende att finansiera moderna maskiner som passar ditt företags behov
 • Förtroende att ni hanterar maskinerna omsorgsfullt och hållbart.
 • Förtroende att ni sköter betalningarna.

Vi har förståelse för att det kan hända saker under avtalsperioden. Livet är ingen rak linje, ibland sker det saker som ändrar förutsättningarna.

Vårt råd är enkelt: Ta alltid kontakt med oss ifall företagets situation ändrar drastiskt. Vi kan ofta lösa utmaningar genom att avtalsändringar eller flexibla amorteringsplaner. Även om det kan tillkomma kostnader, försöker vi alltid hitta en lösning tillsammans med dig.

Om företaget hamnar i likviditetsproblem är det extra viktigt att du kontaktar oss så fort som möjligt. Undvik att glömma fakturor eller försöka hålla dig undan när vi försöker kontakta dig. Det blir både dyrt och skapar problem för dig i framtiden.
Vi skickar några påminnelser. Om fakturan fortfarande är obetald, skickar vi den vidare på inkasso där man riskerar en betalningsanmärkning. Detta medför extra kostnader, förseningsränta och skapar problem för dig i framtiden.

I sista hand, om fakturorna fortfarande är obetalda, återtar vi objektet och inleder en försäljningsprocess. Detta medför ytterligare kostnader.

Om det händer saker som ändrar företagets situation, undvik framtida problem genom att ta kontakt med oss så fort som möjligt.

Genom att tidigt hantera utmaningar behåller vi vårt ömsesidiga förtroende.

Här hittar du aktuell serviceprislista

Kontakta oss för mer information

Anders Ekström
018 27610
anders.ekstrom@finans.ax

Köpmansgatan 12, 22100 Mariehamn - Tel. 018 27610 - info@finans.ax