Ny utrustning för företaget

AX FINANS kan finansiera större investeringar som ditt företag behöver som fordon, nya maskiner eller ny teknisk utrustning.

Fördelarna är flera. Fordonen/utrustningen står i regel för säkerheten och därför har du kvar kreditutrymme för andra investeringar. Dessutom är månadskostnaden fast. Det betyder att du alltid vet vad du har att räkna med. 

Vi erbjuder finansiering som (finasiell) LEASING eller INVESTERINGSFINANSIERING.

LEASING (FINANSIELL)

För att bedriva en lönsam verksamhet måste ett företag ha moderna och ändamålsenliga maskiner, fordon och teknisk utrustning som man kan lita på.

Leasing ger företaget utrymme och flexibilitet att skaffa den utrustning som behövs. Företaget hyr objekten av AX Finans till en fast månadskostnad. TRYGGT och FÖRUTSÄGBART.

Det finns andra fördelar:

 • Utrustningen fungerar i regel som säkerhet. Det kreditutrymme ditt företag har kan därmed användas för andra investeringar som produktutveckling och marknadsföring.
 • Leasingtiden anpassas efter den tid som ditt företag använder utrustningen, vanligtvis 3-5 år.
 • Med högre första hyra, minskar månadsraterna under resten av perioden. 
 • Ditt företag frigör kapital och får ett bättre kassaflöde.
 • Leasing är flexibelt. Företaget kan byta eller komplettera utrustningen under avtalstiden.
 • Leasingavgiften är avdragsgill i beskattningen och bokförs som en rörelsekostnad. Budgeteringen är enkel och överblicken god.
 • Nivån på leasingavgiften kan variera under året. Det är speciellt bra för företag som har stora säsongsvariationer i sitt kassaflöde.
 • Med olika serviceavtal får du ett all-inclusive hyresavtal som täcker de flesta situationer som kan uppstå.

INVESTERINGSFINANSIERING

Formen passar för företag som vill äga sina fordon, maskiner och produktionsutrustning. I regel fungerar objekten, som kan vara både nya och begagnade, som säkerhet för krediten. Därmed kan företaget använda övriga säkerheter för andra investeringar.

 • Andelen som finansieras uppgår i regel till 70-80 procent av det totala värdet.
 • Företaget kan göra avskrivningar på samma sätt som om utrustningen köpts.
 • Tiden för finansieringen är i regel 2-6 år.
 • Räntor och avskrivningar är avdragbara i beskattningen.
 • Momsen är avdragbar på samma sätt som vid ett köp.
 • Eventuellt bytesobjekt kan användas som säkerhet.
 • Finansieringsformen fungerar även om man köper objekt från utlandet.
Kontakta oss för mer information

Anders Ekström
018 27610
anders.ekstrom@finans.ax

Köpmansgatan 12, 22100 Mariehamn - Tel. 018 27610 - info@finans.ax